Kde mě najdete /                 Wo finden Sie mich

Masáže / Massage

Linda Svobodová

Hotel Garni Vildštejn Skalná, CZ

vchod z přední strany hotelu nebo z boční strany hotelu, přes Parkoviště   /  Eingang vor dem Hotel oder von der  Seite des Hotels, über den Parkplatz

Adresa / Adresse:

Česká 75, 351 34 Skalná, CZ

Telefon: +420 734 256 081
E-mail: L85@seznam.cz

Facebook, WhatsApp

Nutno objednat se předem /

Es muss im Voraus bestellt werden